Josef vender tilbage

Den violette flamme


 

 

 

 

Den violette flamme

 

Violet er den farve med den hurtigste (vibration) af de synlige farver.

Da alt er energi lige fra det fysiske plan (lave vibrationer/ frekvenser/ svingninger)

til de højere planer (højere vibrationer/frekvenser/ svingninger) -

- kan man ved hjælp af den violette flamme,

der gennemtrænger disse lavere energier

og derved hæve disses vibrationer

 transmuteres bl.a. negative tanker,

følelser og negativ karma ("som du sår skal du høste") i og omkring sig

og derved efterhånden opnå en ny følelse af lethed og velvære

i sit liv og endda i sine omgivelser.

 

 

Man kan f.eks. visualisere og sige følgende:

 

Violette flamme omgiv mig

fyld mig mer og mer

Violette flamme opløft mig

og rens mig mer og mer

 

Violette flamme hør vort kald

og gør os alle pur

Violette flamme forny nu alt

på land i by natur

 

Violette flamme rens vor krop

børn og far og mor

Violette flamme løft os op

her på denne jord

jd 2017

 

siges gerne højt (hvis muligt) og med rytme.

 

Dette gentages først langsomt senere med stigende hastighed

indtil man føler, at man har opnået den ønskede virkning.

 

Nogle gange skal man dog have gjort dette

flere gange/i flere dage før man begynder at føle virkningen.

 

I begyndelsen kan man tage omkring 5 minutter ad gangen

efterhånden øges tiden efter behov og formåen.

 

Dette kan gøres så ofte som man har behov for det

dog mindst 2 helst 3 gange dagligt.

 

Mens man siger det, virker det bedst, når man forestiller sig

at denne flamme er i omkring en!

 

Se også:

Decree

Start your day with Heart, Head and Hand decrees

 

 For  beskyttelse m.v.

se evt.:

 

Bøger:

Violet Flame: To Heal Body, Mind and Soul