Josef vender tilbage

Kursus 2


 

 

Kursus 2

 

dikteret 1932

overs. 2019

 

 

Saint Germain:

Da Jesus sagde: " 'JEG ER' opstandelsen og Livet*, fremførte han en af de mægtigste ytringer der kan udtrykkes.

Da han sagde: "JEG ER"**, henviste han ikke til det ydre udtryk, men han henviste til den Mægtige Mester-Nærvær-Gud indeni, for han sagde gentagne gange: "Jeg selv kan intet gøre. Det er Faderen indeni – "JEG ER" - der gør arbejdet."***

Igen sagde Jesus: " 'Jeg er Vejen, Livet og Sandheden”****, som giver anerkendelse til den Ene og Eneste Magt - Gud i handling i ham.

Igen sagde han: " 'JEG ER' " "Lyset", der oplyser enhver, der kommer ind iverden"*****, indledende hver erklæring af afgørende betydning med ordene "JEG ER".

At betragte "JEG ER" som alt, hvad I ønsker at være, er et af de kraftigste midler til at løsne den Indre Guds-Kraft, Kærlighed, Visdom og Sandhed og sætte det i handling i den ydre oplevelse.

Lad os igen henvise til hans mægtige udtryk, måske et af de kraftigste, der nogensinde er talt ind i det ydre udtryk: " 'JEG ER' den Åbne Dør, som ingen kan lukke i."******

Kan I ikke se, hvor yderst vigtigt dette er, når I med forståelse kommer til at betragte disse mægtige udsagn?

Når I erkender og fuldt ud accepterer "JEG ER" som Guds Mægtige Tilstedeværelse i jer – i handling – vil I have taget et af de største skridt mod befrielse.

Markér nu, med sandhedens udtryk, at

"JEG ER den åbne dør, som ingen kan lukke i.”******

Hvis I blot kan indse det, har I nøglen, der giver jer mulighed for at træde gennem kødets slør og bære hele bevidstheden med jer, som I har genereret eller akkumuleret, der er ufuldstændigt og dér transmuterer det, eller med andre ord, hæver det ind i den Perfektion, som I er indtrådt.

Der kan ikke kan ikke lægges for megen vægt på betydningen af så ofte som muligt at overveje "JEG ER" som Guds Mægtige, Aktive Nærvær i jer, i jeres hjem, i jeres verden, i jeres anliggender. Hvert åndedræt I drager er Gud i handling i jer.

Jeres evne til at udtrykke eller fremsende tanker og følelser er Gud, der handler i jer.

Idet I har fri vilje, er det helt op til jer at kvalificere den energi, der er fremsendt i jeres tanke og følelse og bestemme hvordan den skal fungere for jer.

Ingen kan sige: "Hvordan skal jeg vide, hvordan jeg skal kvalificere denne energi?" For alle kender forskellen mellem destruktiv og konstruktiv tanke, følelse og handling.

Den studerende bør når denne modtager instruktion konstant analysere motivet bag spørgsmålet for at opdage, om der i dette motiv er en følelse af intellektuel stolthed, arrogance eller stædighed i det ydre sind og krop.

Hvis der indenfor motiveringen er et skjult ønske om at argumentere og modbevise instruktionen snarere end at modtage den Velsignelse og Sandhed, der er hensigten,har individet ubevidst på det tidspunkt lukket døren for sin evne til at modtage det gode, der tilbydes.

Igen må jeg minde eleverne om, at uanset deres personlige meninger om hvad sandhedenbør være, har jeg gennem mange århundreder bevist, disse kondenseredeInstruktioner, der nu bliver fremsat.

Hvis I ønsker at få den største mulige fordel og forståelsen der vil give absolut, sikker frihed og befrielse, lyt da med et helt åbent sind, med bevidstheden om at "JEG ER" - Guds aktive tilstedeværelse i jer - er jeres sikre evne til at modtage, acceptere og uden begrænsning at anvende den instruktion, der gives med en ledsagende Udstråling - som vil gøre det muligt for visse studerende på denne tid at forstå disse enkle, men mægtige Sandheds-udsagn til deres store Velsignelse og Frihed.

Formaningen har været foran menneskeheden gennem mange århundreder:

"Du kan ikke tjene to herrer."

Hvorfor er det sådan?

For det første: fordi der kun er Én intelligens, Ét Nærvær, Én Kraft, der kan handle og det er Guds Nærvær, der handler i jer.

Når I vender jer til den ydre manifestation og giver alle former for udtryk og tilsynekomster magt, forsøger I at tjene en falsk, tron-ranende mester, fordi det ydre udtryk kun kan finde en tilsynekomst ved brug af Guds Mægtige Energi.

Jeres evne til at løfte jeres hånd og Livet, der strømmer gennem jeres ydre forms nervesystem er "Gud i Handling" i jeres krop, gennem jeres sind.

Kære Studerende, prøv at bruge dette enkle middel som en påmindelse om Gud i Handling i jer. Når I begynder at gå ned ad gaden, tænk et øjeblik:

"Dette er Guds Intelligens og Kraft, ved hvilken jeg går og dette er hans intelligens, hvormed jeg ved, hvor jeg går hen.”

Således vil I se, at det ikke længere er muligt at fortsætte uden at forstå, at hver bevægelse I laver, er Gud i Handling. Hver tanke i jeres sind er Guds Energi, som gør det muligt for jer at tænke.

Når I ved, at dette et faktum - og der ingen tvivl er om det - hvorfor så ikke tilbede, give fuld tillid til, stole på, have tro på og acceptere denne Guds Mægtige Tilstedeværelse i Handling i jer; i stedet for at se på det ydre udtryk, som er klædt, kvalificeret og farvet af

ydre eller menneskelige opfattelser af ting, uden hensyn til det Ene Mægtige Nærvær, som gør det muligt for det ydre at udtrykke sig.

Al ydre form og dets dertil hørende udtryk er blot det oplevede Liv, hvorved hver enkelt individ kan lære - gennem sine egne oplevelser - den Sande Kilde til sin Væren og igen komme ind i Fuldkommenhedens Perfektion gennem den Selvbevidste viden, der således er opnået.

Livets ydre oplevelse er blot et konstant skiftende, forbipasserende billede, som detydre sind har skabt i sin forestilling (fantasi) om at være den Virkelige Agerende / Skuespiller.

Dermed er opmærksomheden så konstant fæstnet til det ydre, som alene indeholder ufuldkommenhed, at Guds Børn har glemt deres egen Guddommelighed  og må komme tilbage til Den igen.

Gud er Giveren, Modtageren og Gaven og er den Eneste Ejer af al intelligens, substans, energi og overflod, der er i Universet.

Hvis Guds Børn ville lære at give for glæden ved at give, hvad end det var

kærlighed, penge, tjeneste, eller hvad end det måtte være, ville de åbne døren til en sådan overdådighed, at det ville være umuligt at mangle blot en enkelt ting i det ydre udtryk.

Det uheldige i menneskeheden - som har forårsaget sådan en voldsom egoisme og hidtil uset fordømmelse af hinanden - er ideen om at hævde ejerskab til disse Guds vidunderlige velsignelser; for der er kun Én Kærlighed, der handler.

Én Intelligens, Kraft og Substans og det er Gud i hvert individ.

Den Advarsel, der burde placeres overfor enhver studerende og ethvert individ er at beskytte sig mod det ydre selvs ønske om at kræve sin egen magt. Hvis Gud fik hele æren i enhver personligheds handling, kunne utrolige transformationer ikke undgå at finde sted i denne og dermed give fuld ære og magt hvor den hører hjemme hjemme.

Der har sjældent været en korrekt forståelse af udbud og efterspørgsel. Der er positivt rigeligt udbud til stede, men kravet om det må fremsættes, før Universets Lov tillader det at komme til udtryk og brug for individet.

Idet den enkelte har fri vilje, må denne bevidst, med fuld beslutsomhed foretage kravet og det kan da ikke undlade at komme frem ind til udtryk - uanset hvad det er - så længe individet fastholder en urokkelig, beslutsom bevidsthed.

Denne enkle Erklæring anvendt med oprigtig beslutsomhed: "JEG ER” Guds store

Overflod gjort synlig til min anvendelse lige nu og uafbrudt,"vil bringe til den enkelte alt, hvad han overhovedet kan bruge.

Det begrænsende element, så mange studerende synes at være uvidende om, er, at de starter med at erklære Sandheden, for eksempel som i ovenstående Erklæring, men før mange timer er gået, ville de, hvis de skulle analysere sig selv samvittighedsfuldt, finde en lurende tvivl og frygt i deres følelser for begge disse er følelser. Dette neutraliserer naturligvis i høj grad den konstruktive kraft, der hurtigt ville skabe opfyldelsen af ønsket eller kravet.

Når en studerende er blevet helt klar over, at alle ægte anmodninger eller ønsker er Gud iHandling, der bringer hans******* energi frem til fuld opfyldelse og altid er Selv-opretholdende og han ville blive opmærksom på den Grænseløse Kærlighed, Kraft og Intelligens han har til at udføre ethvert givet formål.

Med denne enkle forståelse ville ordet fiasko blive fuldstændigt udslettet fra hans verden og i løbet af kort tid fra hans bevidsthed, fordi han ville se, at han udøvede intelligens og kraft, der ikke kunne mislykkes.

Dermed kommer elever og enkeltpersoner ind i deres Fulde Dominans som Guds hensigt.

Det var aldrig den Store, Al-vise, Al-elskende Faders hensigt, at nogen af Hans børn skulle mangle en eneste ting; men fordi de tillader deres opmærksomhed at blive fæstnet på den ydre fremkomst, som er som det skiftende sand i ørkenen og har bevidst eller ubevidst, i høj grad afskåret sig fra den Stor Overflod og Intelligens.

Denne store Overflod er deres fødselsret, som alle kan have, der igen vil vende sig til "JEG ER" - Guds Aktive Princip for evigt i dem selv – som den Eneste Kilde til Aktivt Liv, Intelligens og Overflod.

Gennem alle tider har der været visse standarder for adfærd, der er nødvendige for den studerende, der ønsker at nå ud over visse opgaver. Dette er bevarelsen og styringen af Livskraften, gennem sex.

For en person, der har brugt denne energi uden at tænke på at styre det til pludselig at sige: "Jeg vil stoppe dette," skære det fra, som det var uden forståelse for den korrekte holdning af bevidsthed, ville simpelthen undertrykke en strøm af energi, som han har forårsaget at strømme i den forkerte retning.

Enhver studerende som ønsker at styre denne vil finde denne (nedenstående) simple Erklæring mest effektiv- hvis brugt med forståelse - af noget bestemt, der kan gives.

Dette vil normalt og naturligt styre strømmen af Livs-Energi og bringe den tilbage i dens naturlige kanaler. Det er Jesu Mægtige Erklæring:

" 'JEG ER' opstandelsen og livet." ********

Denne erklæring vil ikke blot rense tanken, men den er den mest kraftfulde, løftende, justerende kraft, der kan bruges til korrektion af denne, den største af hindringer for at opnå den Fulde Højde af Åndelig Opnåelse.

Enhver, der begynder at mærke den Indre Impuls for at rette op på denne tilstand og vil bruge denne erklæring oprigtigt og løbende vil øge denne fantastiske energistrøm til det højeste center i hjernen, som det oprindeligt var hensigten.

Han vil finde sit sind oversvømmet med de mest vidunderlige ideer - med den rigelige, opretholdelse af Kraft og evne til at komme til udtryk og brug til velsignelse af hele menneskeheden.

Jeg beder enhver elev om at prøve dette og se resultaterne i hans******* eget sind og legeme.

Føl dybt denne Erklæring af Jesus: "JEG ER 'Opstandelsen og Livet.”

Gentag den tre gange, enten stille eller hørligt og mærk dette løft i bevidsthed, som I vil opleve.

Der kan være nogle, der behøver at prøve det flere gange for at føle det forbløffende løft, som andre vil opleve ved første forsøg.

Dette vil vise jer i mindre målestok, hvad der kan gøres ved dens fortsatte brug.

Der er kun et middel til at overvinde eller stige ud af noget og det er, efter at I ved hvad det er, skal I hæve jer op over dette for at tage jeres ydre opmærksomhed helt væk fra det og fæstne dette med ovenstående erklæring.

Enhver betingelse i den ydre oplevelse, som man ønsker at overvinde, kan let udføres

ved brug af denne Erklæring, så vel som at bruge den til at ændre strømmen af den forkert rettede energi.

Jeg havde en studerende, der følte den Indre Impuls til at omdirigere denne Mægtige Energi og brugen af denne ene Erklæring alene, gjorde det muligt for hende med blot lidt hjælp at hæve hendes legeme. På et år fandt der en fantastisk transformation sted i hele hendes ydre fremtræden.

Det forekommer utroligt, at i de optegnede erklæringer akkrediteret til Jesus - der kun var en del af det, han virkelig fremsatte - at så få af menneskeheden ville modtage  den mægtige indførsel af disse vidunderlige Visdomsord.

På ingen tid i verdens historie er så mange Mægtige Erklæringer blevet givet, som han underviste i.

Hver af disse indeholder, når de anvendes samvittighedsfuldt, den tilstedeværende Stråling og opfyldelse i kandidaten, som Han opnåede.

I har ikke kun denne Kraft af "JEG ER", men også Hans individuelle assistance, når disse udsagn er anvendt.

Man bør ofte overveje den sande betydning af disse Jesu Mægtige Erklæringer.

Når I engang forstår at jeres tanke, følelse og udtryk af "JEG ER" sætter den Mægtige Guds-Kraft i jer i handling - uden nogen grænse - så modtager I det, som ønsket er rettet mod.

Det burde ikke være noget problem for den studerende at se og forstå, at den ydre

fremtræden blot er menneskets fordrejede skabelse - ved at hævde det ydre som magtens kilde - når et øjebliks overvejelse får ham til at indse, at der blot er Én Kærlighed, Intelligens og Magt, som kan handle og det er Gud.

Mennesket eller ydre mangler eller uoverensstemmelser har intet at gøre med

Allestedsnærværende Guds Perfektion, for alt, hvad der er ufuldkomment er skabt af menneskehedens ydre koncept.

Hvis menneskene vil vende sig til det "Mægtige JEG ER" inden i, vel vidende at Gud er al perfektion og at alt ydre udseende blot er menneskets skabelse gennem misbrug af Guds Kraft, vil han straks se, at så snart han******* oprigtigt overvejer og accepterer Guds Perfektion, vil han forårsage at Han kommer til manifestation i hans liv og opleve denne samme Mægtige Perfektion.

Der er ingen mulige muligheder for at bringe denne Perfektion ind i jeres sind, krop og ydre erfaring undtagen ved at kende og acceptere den Mægtige, Aktive Tilstedeværelse af Gud i jer.

En sådan fuld anerkendelse vil få denne Indre Kraft til at drive denne Guds Perfektion ind i jeres ydre synlige oplevelse.

Sig til de studerende: ”Jeg fremsætter som en Budbringer af denne Sandhed, Sandheds-Erklæringer, der positivt vil give resultater - hvis de uden vaklen fastholdes og bruges."

De studerende tror, at det ikke virker, fordi de gør noget i dag og glemmer det hele næste uge.

Behovet for Lys og Sandhed er Guds Nærvær i det ønskede - drivende Sig Selv frem i handling.

Til oplysning brug erklæringen:

" 'JEG ER' den fulde forståelse og belysning af det, jeg vil kende og forstå."

Dagen, hvor dine øjne åbnes for at se nogle af disse vidunderlige opstegne væsner, vil glæden vare gennem evigheden.

Hvis man ikke antager den holdning, at: "Jeg har evnen til at gøre dette," vil man aldrig i

Verden nå det, man ønsker at gøre.

I det øjeblik du udtrykker, " 'JEG ER' Opstandelsen og Livet” - i tanke og følelse -  omdanner det øjeblikkeligt hele jeres Værens energi til centret i hjernen som er jeres egen Værens Kilde.

I kan ikke overvurdere Kraften i denne Erklæring. Der er ingen grænse for hvad Ikan gøre med den.

Det var den Erklæring, som Jesus anvendte mest under hans sværeste prøvelser.

Vid altid, at når I dekreterer en konstruktiv ting, er det Gud i jer,

der driver jer til at gøre det.

Det er det mest tåbelige spørgsmål, der er tænkeligt at spørge:

"Har du bevist dette i din egen erfaring?"

Hvert individ skal bevise det for sig selv ellers vil det intet betyde for ham*******.

Intet betyder reelt noget for nogen, før han******* bruger det.

Følelsen fører et vist sam-eksisterende syn med sig. Man føler ofte noget med en sådan klarhed, at man virkelig ser det fra det Indre Standpunkt

En sådan klarhed, at han virkelig ser det fra det Indre Standpunkt.

Som I går ind i den Opstegne Tilstand, er tanker, følelser, syn og farver næstensamtidigt  manifesteret.

Harmonisk lyd er stille. Derfor er hengiven musik den mest beroligende i sin effekt, mens bombastisk musik er lige modsat.

 

dikteret 1932

overs. 2019

 

*Jeg” er opstandelsen og livet (Johannes Evangeliet kapitel 11 vers 25)

 

**Moses sagde til Gud: »Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?« Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.« , 2. Mosebog kapitel 3 vers14

 

***Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. (Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 10)

 

***Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. Johannes Evangeliet kapitel 5 vers 19

 

****Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet;...«

Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 6

 

*****Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 9

 

*****»Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.« Johannes Evangeliet kapitel 8 vers 12

 

******»Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i« Johannes Åbenbaring kapitel 3 vers 8

 

*******han, læs: han/hun

******** Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.« Johannes Evangeliet kapitel 11 vers 25