Josef vender tilbage

Studier i Alkemi

 

For to tusinde år siden da Kristus vandrede på Galilæasøens vande*, var hans demonstration en manifestation af naturloven om levitation, der opererer indenfor en energiramme af kohæsion, adhæsion og magne-tisme— netop de principper, der muliggør flyvning i omløbsbane.

De lysatomer, som udgjorde Kristi legeme,absorberede, når han ville det, en yderligere mængde af kosmiske stråler og åndelig substans, hvis slægtskab med fysisk lys gjorde hele hans legeme let og der-igennem blev det lige så nemt for ham at vandre på søen som på tørt land.

Hans legeme var rent og skært en lysstråle, der skin-nede på vandene. Det mest blændende af alt var hans evne til at overføre denne magt over energi til Peter gennem kraften af Peters egen vision af Kristus i strålende, oplyst manifestation.

Ved et kort øjeblik at vende sit blik bort fra Kristus, kom Peter imidlertid ind i en vibration og hvirvel af menneskelig frygt, der øjeblikkeligt fortættede hans legeme, så det sank delvist ned under de oprørte vande. Kristi trøstende hånd, udstrakt i ren kærlighed, genforenede det alkemistiske bånd; og strømmen af åndelig energi gennem hans håndløftede endnu engang Peter op i sikkerhed.

 

Yderligere et eksempel på, hvorledes Mesteren Jesus frigør en strøm af energi som i tilfældet med kvinden,der rørte fligen af hans kappe, uden at han vidste det på forhånd**— viser Guds upersonlige kærlighed, som upartisk besvarer troens kalden fra enhver af de skabninger, som han har formet så underfuldt og så rent i det allerhøjeste håb om absolut kosmisk frihed for alle.

Disse to eksempler viser hen til aspekter af den Store Kosmiske Lov, der ikke er almindeligt kendt, men som diskuteres almindeligt eller strejfes her og der af religiøse grupper. Loven om overføring af energi er livsvigtig for den alkemistiske videnskab; thi uden den er det umuligt at „skabe" Materie. Det er en lov, at intet ikke kan skabe noget.

Sand kundskab om den upersonlige lov om energioverføring er også vital for den korrekte forståelse af den Store Lov; thi den beviser, at Gud, der lader solen skinne over både retfærdige og uretfærdige***, åbenbarer sig igennem begge.....

*       Matthæus, kap. 14, 22-33

**     Markus, kap. 5, 25-34

***   Matthæus, kap. 5, 45

fra:

Saint Germain On Alchemy: Formulas for Self-Transformation

 

----------------

 

Læs evt. også Kristusbrev 3, hvor Kristus selv fortæller om,

at han vandrede på Galilæasøen

Kristusbrev 3 s. 10...