Josef vender tilbage

Kursus 1


 

 

Kursus 1

 

 

dikteret 1932

overs. 2019

 

 

Saint Germain:

Livet, i alle dets aktiviteter manifesteret overalt, er Gud i Handling; og det er kun på grund af manglende forståelse for anvendt tanke og følelse, at menneskeheden konstant afbryder den rene strømmen af den Perfekte Livs-Essens, som, uden indblanding, naturligt udtrykker Dets Perfektion overalt.

 

Livets naturlige tendens er Kærlighed, Fred, Skønhed, Harmoni og Overflod, for Livet bekymrer sig ikke over, hvem der bruger det, men strømmer konstant for at udøse mere af Dets Perfektion ind i manifestation, altid med den løftende proces, der altid er iboende indeni Det selv.

 

"JEG ER" *

 

"JEG ER" er Aktiviteten af "Det Liv."

Mærkeligt er det, at studerende med oprigtig interesse ikke synes at få den sande betydning af disse to ord.

Når I siger og føler "JEG ER" frigør I foråret af Evigt-varende Liv til at flyde på Dets vej uantastet.

Med andre ord, åbner I den brede dør til Dets naturlige strømmen.

 

Når I siger "JEG ER ikke," lukker I døren i ansigtet på denne Mægtige Energi.

 

"JEG ER" er Guds Fulde Aktivitet.

 

Efter så ofte at have placeret Guds Sandhed i Handling for jer, ønsker jeg, at I forstår Dets første udtryk i individualisering.

Enhver individualitets første udtryk overalt i Universet, enten i talte ord, tavs tanke eller følelse, er "JEG ER", erkendende sin egen Erobrende Guddommelighed.

Den studerende, der bestræber sig på at forstå og anvende disse mægtige, men enkle love, skal stå strengere vagt over sin tanke og udtryk - i ord eller på anden vis; for hver gang I siger "JEG ER ikke", "JEG kan ikke," "JEG har ikke," undertrykker I, uanset om I er bevidste eller ubevidste, det "Store Nærvær" inden i jer.

Dette er lige så håndgribeligt, som hvis I placerer jeres hænder om halsen på en ydre form, bortset fra at I med den ydre form, hvor jeres tanke styrer hånden, kan frigive den til enhver tid; men når I laver en erklæring med ordene "JEG ER ikke," sætter I Mægtig Grænseløs Energi i gang, der fortsætter med at handle, medmindre det bliver tilbagekaldt og konsumeret og transmuteret.

Dette viser jer den enorme magt, som I har til at kvalificere denne Guds Mægtige Energi og jeg fortæller jer Elskede Studerende, at dynamit er mindre farligt, for det ville blot befri jer fra kroppen; mens disse tanker sendt ud og i uvidenhed og ubeherskethed binder jer til genfødslens hjul på ubestemt tid.

Således kan I se, hvor vigtigt det er for jer at vide, hvad I gør, når I tankeløst bruger forkerte udtryk; fordi I bruger det Mest Guddommelige Princip om Aktivitet i Universet - "JEG ER".

Misforstå mig ikke - dette er ikke løs snak, et udenlandsk eller orientalsk udtryk, men Livets Højeste Princip anvendt og udtrykt i enhver civilisation, der nogensinde har eksisteret - for det første udtryk hver Selv-bevidst Livsform giver er: "JEG ER".

Det er først efterfølgende, i sin kontakt med ydre, fejlagtig kvalificeret aktivitet, at det begynder at acceptere noget mindre end "JEG ER".

Nu Kære Studerende, ser I ikke, at når I siger, "JEG ER syg," vende I dette Princip af Liv, som af natur er ren Perfektion; og således genkvalificerer det gennem jeres egensindige uvidenhed med noget, som det aldrig naturligt besad?

Gennem lange århundreder af bevidst misforståelse, har menneskeheden ladet selve atmosfæren omkring den med løgn og uvirkelighed, for jeg behøver ikke sige til jer, at når I siger "JEG ER syg," er det en ynkelig løgn i forhold til jeres Guddommelighed, som ikke kan være syg

Lyder det barskt for jer? Så siger jeg, tænk over det og I vil se, hvilken velsignelse og frigørelse det kan være for jer.

Jeg siger til jer, Kære Studerende, i Guds Navn, stop med at bruge disse forkerte udtryk for jeres Guddom, jeres Guddommelighed, for det er umuligt for jer at have Frihed, så længe I fortsætter med at gøre det. Jeg kan ikke tale om dette til jer ofte nok:

Når I virkelig erkender og accepterer den Mægtige Guds Nærvær i jer, er der praktisk talt ingen negative tilstande.

STOP! siger jeg til jer, når I giver kraft til de ydre tilstande, personer, steder eller ting og i Guds Navn.

Hver gang I finder jer selv begynde at sige "JEG ER syg "," JEG ER gået fallit"," JEG ER ikke rask, vend da øjeblikkelig denne fatale tilstand til jeres fremgang og erklær lydløst med jeres værens intensitet - "JEG ER" - som er al sundhed, velstand, Perfektion, lykke, fred og kraften til at genkende Perfektion i jer selv og alle andre steder.

Når I tænker på udtrykket "JEG ER", betyder det, at I ved, I har Gud i Handling udtrykt i jeres liv.

Lad ikke disse falske udtryk fortsætte med at styre og begrænse jer.

Mind jer løbende om at:

"Jeg lever, bevæger, og har min Væren og al ydre udtryk i Guds fulde overflod, manifesteret i hvert øjeblik."

Ved dermed at minde jer selv om dette Uovervindelige, Ubesejrede Nærvær, holder I døren åben for dets rene, Uovervindelige Essens og intelligens til at indflette i jeres ydre udtryk, denne forunderlige Perfektion.

Jeg bønfalder jer, Kære over alt, fortsæt ikke med at bruge disse fejlagtige udtryk idet I tænker, at på en eller anden hokuspokus facon kan I glide forbi at høste resultatet. DET KAN SIMPELTHEN IKKE GØRES.

Mange af jer ved, at de bruger brændingsjernet i de vestlige grænseegne som en anerkendelse af ejerskab på kvægfarmene.

Så stort er mit ønske om at få jer til at erkende og holde fast i den aktive Guds Nærvær i jer, at jeg næsten længes efter et brændingsjern til at brænde de ord - "JEG ER" - ind i jeres bevidsthed til stadigt brug; så at I ikke Kan drages væk fra erkendelsen, accepten og brug af det Mægtige, Strålende Guds Nærvær, som I er.

Jeg stoler på, at alle, som må høre eller læse disse ord vil føle Kraften og den Mægtige Overbevisning af denne Sandhed som følger med dem - springe til handling hvor end de udtrykkes.

Hvis noget mindre end perfektion på noget tidspunkt forsøger at dukke op i jeres oplevelse, erklær da kraftigt, at det ikke er sandt, og at I kun accepterer Gud, som er Perfektion i jeres liv, manifesteret overalt.

Så længe I giver efter for at acceptere falske tilsynekomster, vil I have dem udtrykt i jeres liv og oplevelse.

Det er ikke, Kære Studerende, et spørgsmål om tro på jeres side, om I accepterer disse sandheder eller ej, men de er Loven, bevist gennem lange århundreders erfaring og lægges foran jer for jeres frihed.

Vågn op til det faktum, at jeres tanke og følelse i fortiden har bygget - skabt - den uharmoniske tilstand i jeres verden i dag. Rejs jer, siger jeg! Rejs jer! og gå med Faderen - "JEG ER" - så I kan blive fri for disse begrænsninger.

Der er kun én ting i dette Univers, der kan omgive jer med begrænsning og det er at acceptere den ydre fremtoning i stedet for den Mægtige, Aktiv Guds Nærvær i jer.

Den Vestlige Verden kan lide at narre sig selv med tanken om, at den nægter at modtage den antikke og østlige idé om trolddom med andre ord, misbrug af de Åndelige Kræfter.

Den værste form for trolddom som nogensinde har været kendt i menneskehedens historie bliver brugt i de politiske områder i dag, gennem brug af mental kraft - forkert kvalificeret.

Hvis den samme enorm mentale kraft blev anvendt på modsat vis, ved at vide at der kun er Gud i Handling i hver enkelt der udfylder officielle poster, ville afsenderen af denne kvalitet eller Sandhed ikke blot selv slippe fri, men den politiske verden ville blive fyldt med Frihed og Retfærdighed.

Så ville vi opleve en naturlig verden, en verden af Gud i Handling - overalt til stede.

Det er i dag, som det var på et tidspunkt i Egypten: De, der misbruger den mentale kraft binder sig til et stativ af disharmoni, inkarnation efter inkarnation.

Tag standpunktet: "Jeg tager ikke tilstande på mig fra nogen eller noget omkring mig andre end Gud - God, og "JEG ER" altid Guds-befalet ".

I har brug for at tillægge jer den vane at stilne jer selv. Sæt jer ned tre eller fire gange om dagen og få jeres ydre selv til at falde til ro.

Dette vil lade energien blive leveret.

Lær at kommandere og styre energien i jeres krop.

Hvis I vil have energien stilnet - vær stille. Hvis I vil have energien aktiv - vær aktiv.

I må stå op, stå over for en ting, og hæv jer over den. Der er ingen anden vej.

Den studerende bør på alle måder holde øje med vaner og bryde dem.

Han skal ikke få det fortalt, men må se ind i sig selv og udrydde hvad som helst, der ikke er Perfekt.

Dette bringer en frihed, som ikke er muligt på nogen anden måde.

At holde på gamle vaner er ligesom at være iført gammelt, udslidt tøj.

Den studerende skal ikke vente på en anden for at udtænke disse ting for ham. Han må gøre det selv.

Det er ikke muligt for nogen anden at gøre det end én selv.

I dette Arbejde og under denne Stråling, bliver alt, hvad der er latent i den enkelte bragt frem for at blive fortæret.

Hold øje med, at den opmærksomhed ikke bliver fikseret på det, I ikke ønsker. Det er helt latterligt at blive ved med at genkalde sig ting, som ikke er løst.

Hvis I har opbygget jeres begrænsninger i århundreder og kan ved denne opmærksomhed og indsats, befri jer selv i løbet af få år, er det så ikke det værd?

Er det ikke vidunderligt?

En humoristisk følelse af at komme væk fra noget er undertiden den hurtigste og mest kraftfulde måde at gøre det på.

For en kraftfuld, glad følelse frigiver energi, som mange gange muliggør, at en meget vidunderlig manifestation kan finde sted.

Hvis I vil gribe alvorligt fat på sagens kerne og påkalde Tilgivelsens Flamme, kan I derefter afbrænde alle tidligere skabelser i den Konsumerende Flamme og være fri.

I må være bevidste om, at Flammen er den Aktive Guds Nærvær, der foretager konsumeringen.

Guds Frihed er her i aktion.

Når I har en fornemmelse af at gøre en bestemt konstruktiv ting, gå videre, holde jer til det og gøre det, selv hvis himlen falder ned.

Hvorvidt manifestationen kommer nu eller ikke, bør overhovedet ikke indtrænge i jeres bevidsthed.

Selv når eleverne kun kender til en ting intellektuelt, bør de ikke tillade sindet at vedblive med at genkalde sig forkerte tilstande, når de ved, hvad denne aktivitet gør ved deres succes.

Det er utroligt, at mennesker ikke vil besejre denne fjende i deres bevidsthed.

Ingen studerende kan nogensinde få sejren, før de holder op med at vende tilbage til de gamle, negative forhold, de forsøger at slippe af med.

Hele arbejdet for en lærer er at overbringe nogle midler og forklaringer til eleven af aktiviteten til accept.

Hvad end sindet accepterer, er det som individet bifalder gennem sin opmærksomhed, ved at lade de to blive ét.

Når sindet accepterer og er enig i en ting eller en tilstand dekreterer individet det ind i sin verden.

Hvad end I lader opmærksomheden hvile på, er I enig i og accepterer, fordi I gennem opmærksomheden har ladet sindet blive ét med det.

Når sindet accepterer og er enig i en ting eller tilstand, dekreter den enkelte det ind i hans verden.

Hvad I end lader opmærksomheden hvile på, indvilliger I og accepterer, fordi gennem opmærksomheden, har I ladet tankerne blive ét med det.

Hvis et individ så en sammenrullet klapperslange, ville han da gå lige hen til den for at blive bidt? Bestemt ikke!

Men det er, hvad de studerende gør, når de lader deres opmærksomhed vende tilbage til deres problemer.

Sådanne vaner er kun et tidligere momentum givet en specifik kvalitet.

Der er kun to aktiviteter i Livet og hvis I ikke vil lade den indre regere ifølge planen for Perfektion, så må den ydre gøre det.

Når et konstruktivt billede bliver sendt til jeres sind, er det en virkelighed.

Når I husker det som et mentalt billede og hold det igen, fremkalder det virkeligheden

Man kan blive så bevidst om sit eget Guds Nærvær, at man til enhver tid kan se og føle Dets Stråleglans strømme ud omkring én.

For ting, det ikke ønsker, har det ydre al selvtillid i verden.

Det er op til den studerende at tvinge det til at have den samme tillid til Perfektion af Gud, som det har over for sansernes ufuldkommenhed.

Den studerende må altid stole på sig selv.

Han må altid tænke, "Hvad kan jeg gøre for at intensivere denne aktivitet fra de råd, der er givet? ".

dikteret 03-10-1932

overs. 2019

 

*Moses sagde til Gud: »Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?« Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.« , 2. Mosebog kapitel 3 vers14

 

fra:

The I AM DISCOURSES.

Fås som:

PDF